Vilda gröna ögon – Joyce Carol Oates

Att Vilda gröna ögon är skriven av ständigt Nobelpristippade Joyce Carol Oates är bara det en kvalitetsstämpel men det betyder också att tematiken är realistiskt mörk. Å andra sidan är det här inte en av hennes vuxenböcker som väl aldrig understiger 400 sidor, nej den här är på nätta ca 250 sidor och eftersom den klassas som ungdomsbok kommer texten att vara av den lättlästare sorten. Om det är som någon recensent sade att den här boken är till och med bättre än hennes första ungdomsbok, ja då vågar jag nog lova att det blir spännande läsning!

Den första september samlades sex av våra medlemmar runt köksbordet för att dryfta Joyce Carol Oates “Vilda gröna ögon”, inmundigandes kinamat precis som karaktärerna i boken; Malin, Ebba, Kristoffer, Magnus, Per och jag Erika.

Boken gav upphov till flera olika diskussioner; om barns utsatta situation vid separationer, om skildringen av kvinnor vs män, om var man drar gränsen för när någon är psykopat och om vad som gör en ungdomsroman.

Till det mest positiva hörde Oates skildring av barnens situation när de hamnar i kläm och tvingas välja mellan sina föräldrar. Frågan uppstod dock huruvida det behövde bli så extremt som det blev för att den konflikten skulle bli tydlig. Kanske förtog det brutala slutet en del av trovärdigheten?

Till det mer negativa hörde den lite stereotypa uppdelningen mellan män och kvinnor i boken, där det manliga får stå för det brutala och kalla, medan det kvinnliga tar rollen av det veka och mjuka.

Intressant var också att det gick en tydlig skiljelinje mellan de som läst baksidestexten och de som inte gjort det innan själva läsningen. De som läst baksidestexten kände av konflikten mellan föräldrarna från första sidan och avgjorde snabbt att den obehagliga situationen framför allt berodde på pappan även om mamman också hade sina brister. Läsningen blev direkt spännande och engagerande. För dem som inte hade någon förförståelse utvecklade sig romanen på ett helt annat sätt och upplevelsen blev därmed annorlunda. En skilsmässoskildring blev en kriminalhistoria, en normal pappa blev psykopat och berättelsen liksom vände gång på gång.

Några kommentarer:

“Blev snabbt fångad och helt såld”

“Upplever att ett syfte med boken är att ge unga hopp”

“Njutbart språk”

“Slutet blev för överdrivet, Hollywood-stil”

“Väldigt trovärdig beskrivning av ett barns situation”

“Ensidigt skuldbeläggande”

“Hon gör en Maria Sveland”

“Har upptäckt en ny författare”

“Man känner obehag från första sidan”

Slutbetyg: 6,8

/Erika

Köp boken på Bokus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*